30 november 2012

HOMEOSTAS - DEN NATURLIGA BALANSEN

Homeostas kan ungefär översättas med ordet balans. Din kropp har en förmåga att själv anpassa sig för att upprätthålla den rätta balansen. Din kropp jobbar för att anpassa sig till stress, höjer kroppstemperaturen när du bli sjuk och en massa andra finurliga funktioner som finns där för att ständigt eftersträva balans.

Om kroppen får rätt förutsättningar kan den själv läka ut och balansera många olika tillstånd, helt av egen kraft. Om kroppen däremot ständigt utsätts för stress eller på andra sätt vanvårdas av oss så sätts hela systemet ur spel. Följden bli fysiska eller psykiska sjukdomar.

Har du funderat på VAD du behöver för att må FYSISKT BRA? Vad behöver din kropp för att du ska känna dig stark, energirik och utvilad?

Våra kroppar är fantastiska och kommunicerar sina behov till oss hela tiden. Du känner törst när du behöver fylla på med vätska, magen kurrar när du behöver fylla på med mat, du blir trött när du behöver sova. Problemet är att vi inte alla gånger bryr oss om de signaler kroppen ger oss. Ofta börjar dessa signaler som diskreta "viskningar" som ökar i styrka allt eftersom. I bästa fall lyssnar vi när volymen ökat något. I sämsta fall tar kroppen till något riktigt drastiskt för att få dig att lyssna. Ett sådant exempel är när en person blir utbränd och kroppen och hjärnan blir som förlamade.

Vi har tappat förmågan att lyssna på vad kroppen signalerar för behov. Kanske lever vi för stressiga liv och har inte tid att stanna upp och lyssna. Kanske förstår vi inte signalerna, eller kanske tror vi inte att vi behöver lyssna. Eller handlar det om att vi tror att vi inte kan?

Försök att under denna dag fokusera på hur din kropp kommunicerar till dig.
Vad säger den?
Hur uttrycker den sig?
Hur tolkar du signalerna?

Ju mer säker du blir på att tolka kroppens signaler, desto snabbare och lättare kommer du att kunna hjälpa kroppen att upprätthålla homeostas.
Lyssna på vad kroppen vill ha för mat. Vad är du sugen på? Kroppen uttrycker bara längtan efter hälsosam mat. Om du tycker dig urskilja ett sug efter munkar, så är det troligtvis kroppens sätt att tala om att den är trött och antingen behöver vila eller att du behöver fylla på med ny, nyttig, energi.

Lyssna också efter när kroppen signalerar att det är dags att vila, varva ner och sova.
Ha inte för bråttom med att tolka signalerna, utan fundera och känn efter en stund.
Genom att fokusera och lyssna på hur kroppen kommunicerar med dig kommer du snart att lära dig att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.
Dels kommer det att ge dig ett hälsosammare liv, och du kommer också upptäcka att kroppen är en riktigt rolig och kompetent livskamrat.
Ta hand om den och dig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...