7 december 2012

EPIGENETIK - undersöker vilken mat som stärker hälsan
Lunds universitet pågår nu riktigt spännande forskning. Det man undersöker på vetenskaplig nivå är om och hur maten vi äter påverkar våra gener. I våra kroppar finns ett mycket stort antal gener (DNA) som alla har olika funktioner och bestämmer hur vi ska se ut och fungera. Alla gener används inte samtidigt, utan kan liknas vid ett piano där varje gen motsvarar en ton på tangentbordet. Vilka toner som spelas beror på vilka tangenter vi slår an. Våra gener kan också sägas spela olika "musikstycken" beroende på en rad olika faktorer. Studier om vilka av våra gener som "spelar" kallas epigenetik - ett forskningsområde som rönt stort intresse de senaste åren.

Man vet nu att flera av våra vanliga sjukdomar, exempelvis cancer, har med våra geners funktion att göra. Forskarna menar då att det blir ett fel i de epigenetiska markeringarna i vårt system. Det kan handla om olika milöfaktorer som gör att en gen som normalt är "anti-cancer" istället börjar agera som "pro-cancer".
Det som är spännande med epigenetiken är att man kan förändra våra förutsättningar för bättre hälsa. De gener vi har går inte att förändra. De har vi ärvt av våra föräldrar. De vi kan förändra är de miljöfaktorer runt omkring oss som påverkar hur våra gener mår och agerar - miljön.

Ett av de ämnen i epigenetiken som är intressantast för forskarna att studera är hur maten vi äter påverkar vår genetiska struktur. Det som i allra högsta grad är intressant för forskarna att få fram är VILKEN MAT vi ska äta för att bli så friska som möjligt. De första studierna vid Lunds Universitet handlar om förhållandena mellan kost och diabetes och fetma. De man vill göra i nästa steg är att hitta mat som påverkar de epigenetiska markeringarna på ett sådant sätt att de motverkar sjukdom.

Hippocrates
Det här tycker jag är jättespännande och definitivt ett steg i rätt riktning - dock ingen nyhet.
Hoppcrates uttryckte sig så här:
"Låt maten vara din medicin och din medicin vara din mat".
Samma inställning har man inom Ayurvedan. Och vi som är intresserad av mat och hälsa och som själva försöker äta så att maten verkligen bidrar till hälsa och inte ohälsa, vi är övertygade om att rätt mat ger hälsa.
Det spännande är att det nu snart kommer att kunna styrkas av ny forskning. Det "kloka gubbar och gummor", naturläkare, alternativläkare och "häxor" har vetat i årtusenden kanske äntligen blir bevisat och då förhoppningsvis också accepterat av vår västerländska medicinkår.
Bättre sent än aldrig...

Ulrika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...