20 april 2013

BRA SJÄLVKÄNSLA GER BÄTTRE HÄLSA

Självkänsla och självförtroende. Nära och besläktade.
Självkänsla: handlar om din tankar och dina känslor om dig som person. Den du ÄR. Självkänsla handlar om hur väl du känner dig själv, din acceptans och din förståelse för dig, dina tankar och ditt agerande. Den handlar om ditt egenvärde.

Självförtroende: handlar om dina tankar kring hur du presterar i olika sammanhang. Hur du GÖR.

Självkänsla är en viktig del i din hälsa och ditt välmående, så därför är det en självklar del i vårt HÄLSOSMARTA synsätt. Det kanske inte är det första vi tänker på när vi talar om att förbättra vår hälsa, men vår erfarenhet är att det är en mycket viktig grund för välmåendet över huvud taget.

Självförtroende och självkänsla samverkar och påverkar varandra både positivt och negativt.
Om du har en god självkänsla och hamnar i ett sammanhang där du presterar dåligt kommer ditt självförtroende att få sig en törn. Detta kan, särskilt om det upprepas, göra att även din självkänsla vacklar.

Är du istället i en situation där du lyckas bra med dina prestationer kommer självförtroendet att få sig en skjuts. Detta leder oftast direkt till att även din självkänsla förbättras.

Under de senaste åren har det pratats, skrivits och debatterats mycket om självkänsla. Många påstår sig ha dålig självkänsla, kända som okända personer. Det har blivit något som man inte behöver skämmas för - tvärt om. Det är bra. Men, jag kan ändå inte låta bli att lägga in ett litet veto...

Är det verkligen så att så många har dålig självkänsla? Är det lite av ett nationellt tillstånd hos svenska befolkningen?

Jag har mina egna funderingar och menar att det istället är så att det är fullt normalt att tvivla på både sig själv och sin förmåga av och till. Det behöver inte betyda att man har dålig/låg självkänsla. Min teori är istället att det finns en del personer som har riktigt hög självkänsla - högre än snittet. De flesta andra ligger på en helt normal nivå. Några få har sedan låg självkänsla.

Hög självkänsla är så klart aldrig fel. Och det är dessbättre fullt möjligt att förbättra sin självkänsla under hela livet. Du kommer att få läsa mer om självkänsla och hur du kan jobba med den för att må bra i din tillvaro här framöver.
Ett bra första och grundläggande tips är:
  • Tänk på dig själv som om du är din egen allra bästa vän. Visa dig själv samma respekt, omtanke och kärlek som du gör med en vän som är mycket viktig för dig. Det borde vara självklart för alla. Är det det för dig?
Ulrika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...